Wijzigingen zorgverzekering 2013


Prinsjesdag 2012 is geweest. Dit betekent ook dat de wijzigingen voor de basisverzekering en zorgpremie 2013 bekend zijn. Maar, wat betekenen deze wijzigingen voor u?

Wijziging eigen risico 2013

Het eigen risico was in 2012 al gestegen van € 170 naar € 220. Ook in 2013 stijgt het eigen risico naar € 350. Dit eigen risico geldt uitsluitend voor de basisverzekering, omdat over de aanvullende zorgverzekering geen eigen risico betaald hoeft te worden. Dit wordt door de overheid vastgesteld en kan niet door de zorgverzekeraars in Nederland worden beïnvloed. Het eigen risico is overigens niet voor bezoeken aan de huisarts, verloskundige – en kraamzorg en het gebruik van hulpmiddelen.

Wijzigingen basisverzekering 2013

Naast de stijging van het eigen risico, zijn er ook bepaalde vergoedingen die verhoogd, verlaagd of toegevoegd zijn, of komen te vervallen. Hieronder een overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering voor 2013.

Vergoedingen in de basisverzekering die verlaagd of vervallen zijn:

  • Vergoedingen eenvoudige loophulpmiddelen komen te vervallen. Hieronder vallen bijvoorbeeld krukken en loophulpen. Essentiële hulpmiddelen, zoals taststokken en loopwagen, worden nog wel vergoed.
  • Er wordt een eigen bijdrage voor het verblijf in een ziekenhuis gerekend van € 7,50 per dag. Hiermee worden de kosten voor voeding en verblijf gedekt.
  • Vanaf 2013 worden 3 IVF-pogingen vergoed voor vrouwen onder de 43 jaar. Bij vrouwen tot 38 jaar worden de eerste 2 pogingen vergoed, als maximaal 1 embryo wordt teruggeplaatst. Vrouwen boven de 43 jaar krijgen geen IVF-pogingen meer vergoed van hun zorgverzekeraar.

Vergoedingen in de basisverzekering die verhoogd of toegevoegd zijn:

  • Vanaf 2013 is de leeftijdsgrens voor fluoride-behandelingen door tandartsen verdwenen. Door de ontwikkeling van tanden op jonge leeftijd is besloten om de grens van 6 jaar te verwijderen.
  • Voorlichtingen over diëten worden vanaf 2013 vergoed. Het gaat in dit geval om 3 uren per jaar (kwartaaljaar).
  • De eigen bijdrage voor gehoorapparaten neemt met 25% toe in 2013. U betaalt in dit geval dus een kwart van de kostprijs. Daarentegen komt de maximum vergoeding te vervallen, waardoor u ook duurdere gehoorapparaten kunt kopen. Houd er dan ook rekening mee dat u een kwart van de prijs zelf dient te betalen.
  • Programma’s en trainingen die u helpen te stoppen met roken vallen onder progamma’s waarbij u probeert uw gedrag te veranderen. Andere geneeskundige ingrepen en kleine behandelingen vallen ook onder dergelijke programma’s. Het is toegestaan om maximaal 1 programma per jaar te volgen.

Wilt u weten welke zorgverzekering het best bij u past? Bekijk dan hier onze zorgverzekering top 10!