Basisverzekering Nederland


De basisverzekering in Nederland

Sinds 1 januari 2006 is het voor iedereen in Nederland verplicht een basisverzekering af te sluiten. In deze verzekering is de meest noodzakelijke zorg opgenomen. Zorgverzekeraars in Nederland hebben een verplichte acceptatie van deze basisverzekering, ongeacht uw leeftijd, geslacht en gezondheidstoestand.

Iedereen is verplicht deze verzekering af te sluiten. Het niet bezitten van een basisverzekering kan heel nadelig zijn, want dit kan een heel hoge boete opleveren. Dit geldt niet voor kinderen tot achttien jaar, zij kunnen eenvoudig in uw polis worden opgenomen. Hier leest u meer over het meeverzekeren van uw kinderen in uw zorgverzekering.

De basisverzekering met de laagste premie is niet altijd de beste verzekering. Vaak is bij deze zorgpolissen uw eigen risico het hoogst.

basisverzekering nederland

Waarom is de basisverzekering verplicht?

Voor de invoering van de basisverzekering bestond er voor inwoners van Nederland de mogelijkheid om op andere manieren een zorgverzekering af te sluiten. Dit varieerde van een ziekenfonds, ambtenarenregeling tot de particuliere ziekenfondsen.

Met de invoering van de basisverzekering heeft de Nederlandse overheid ervoor gezorgd dat iedereen verplicht verzekerd is. Hiermee wilt zij voorkomen dat Nederlandse inwoners onverzekerd rond lopen en geen vergoeding ontvangen in het geval van ziekte.

Niet kunnen betalen basisverzekering

Wanneer u niet aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen om een basisverzekering af te sluiten, dan kunt u een zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Let op: Men gaat er vanuit dat wanneer u over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om een auto of huis te bezitten, dat u ook beschikt over voldoende middelen om een basisverzekering af te sluiten.

Aanvullende verzekering

Naast dit basispakket kunt u aanvullende zorgverzekeringen afsluiten, zodat u extra kosten kunt dekken die buiten het basispakket vallen. In tegenstelling tot de basisverzekering is de aanvullende verzekering niet verplicht. Lees hier meer over een aanvullende zorgverzekering.