De beste vergoeding zorgverzekering


De wijze waarop de zorgverzekeraar de vergoeding van uw medische zorg regelt is voor u van groot belang. Snelle afhandeling van declaraties, het niet zelf hoeven voorschieten van rekeningen en de vergoeding van de door u gewenste zorg zorgen ervoor dat u juist voor de ene of de andere zorgverzekeraar kiest. Zorgverzekering Nederland zet voor- en nadelen van de vergoeding zorgverzekering op een rijtje en geeft een aantal voorbeelden van zorgverzekeraars in Nederland.

Vergoeding zorgverzekering in natura

Bij vergoeding in natura worden de rekeningen van uw medische zorg rechtstreeks door de verzekeraar betaald aan uw huisarts, medisch specialist of zorginstelling. Het voordeel hiervan is dat u zich nooit druk hoeft te maken over de rekeningen, geen declaraties hoeft in te dienen of een administratie bij te houden. Bij vergoedingen van de zorgverzekering in natura bent u wel altijd gebonden aan artsen en instellingen waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Deze contracten worden in de algemene voorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars genoemd. Mede hierdoor is de Ditzo zorgverzekering gekozen tot nummer 1 zorgverzekering, omdat Ditzo het toestaat om zelf een zorgverlener uit te kiezen.

Vergoeding zorgverzekering op declaratiebasis

Als u kiest voor een verzekeraar die uw medische zorg vergoedt op basis van de declaraties die u indient, is het prettig als deze snel worden afgehandeld. Let erop of u declaraties online kunt indienen, of u iedere rekening kunt indienen of alleen een minimum bedrag, of u onbetaalde rekeningen kunt indienen. In het laatste geval betaalt de verzekeraar de vergoeding zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener. U krijgt eventueel de rekening voor het eigen risico. Zorgverzekeraar Agis en de Univé zorgverzekering behoren tot de verzekeringen, waar u zorgt vergoedt wordt op declaratiebasis.

Combinatieverzekering

Wilt u het gemak van een zorgverzekeraar die alle rekeningen rechtstreeks vergoedt combineren met keuzevrijheid? Kies dan voor een zorgverzekeraar die beiden biedt, zoals OHRA of FBTO.

Wordt uw rekening vergoed?

Indien u – om welke reden dan ook – naar een behandelend arts zou willen waarmee de verzekeraar geen contract heeft, moet u zelf de rekening (eerst) zelf betalen. Kijk goed in de polisvoorwaarden of u de rekening achteraf kunt declareren. Neem bij twijfel contact op met uw verzekeraar voorafgaand aan behandeling. Univé heeft op haar website een handige zorgvinder staan: zorgverleners die niet vergoed worden komt u ook niet tegen. Het is daarom van belang dat u goed de keuzevrijheid van zorgverzekeraars vergelijkt.