Privacybeleid


Zorgverzekering-nederland.nl hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website Zorgverzekering-nederland.nl.

Algemeen

Zorgverzekering-nederland.nl gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Zorgverzekering-nederland.nl stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een verzoek, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-adres, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zorgverzekering-nederland.nl registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politieke voorkeur en dergelijke.

Webbezoek

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw verzoeken in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Zorgverzekering-nederland.nl en door advertentienetwerken waaraan Zorgverzekering-nederland.nl deelneemt.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Zorgverzekering-nederland.nl worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële en fiscale verantwoording tot ruim 7 jaar na afloop van het kalenderjaar worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘webbeacons’ kunnen deze partijen zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een verzoek van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door Zorgverzekering-nederland.nl en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren die blijken uit uw klikgedrag.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen).

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Interviews en citaten

Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”). In de huidige citaten is ervoor gekozen om fictieve namen en citaten te gebruiken, om de anonimiteit te waarborgen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-adres en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Zorgverzekering-nederland.nl stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht en tot zover zij dit kan doen.

Disclaimer

Zorgverzekering-nederland.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde informatie. De beheerder is niet verantwoordelijk voor informatie op de aan deze website genoemde data of websites waarnaar wordt verwezen.

Aanpassen privacy statement & disclaimer

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.