Eigen Bijdrage En Verplicht Eigen Risico – Wat Is Het Verschil?


Hoe zit dat nu met eigen bijdrage en eigen risico? Antwoord: bij sommige behandelingen of medische diensten moet je een eigen bijdrage leveren. Dat staat los van je eigen risico.

Het zijn dus 2 verschillende kosten waarmee je te maken kan krijgen. In 2017 is het eigen risico gesteld op 385 euro. Daarnaast kan het ook zijn dat je extra moet bijbetalen.

Voorbeeld: je moet zittend worden vervoerd in een ambulance. Daarvoor moet je extra betalen. Laten we zeggen dat de kosten in totaal 300 euro zijn. Je eigen bijdrage is bijvoorbeeld 100 euro. Ik noem maar een bedrag.

Dat gaat echter niet in mindering van je eigen risico. Dat zal nog steeds op die verplichte 385 euro staan op jaarbasis. De rest van het bedrag ( 200 euro) moet je ook zelf betalen, maar dat wordt wel weer afgetrokken van je verplichte eigen risico. Dus in dit voorbeeld moet je nog 185 euro (385 – 200) zelf betalen als je dit verzekeringsjaar gebruik maakt van medische zorg. Daarna blijf je nog wel een eigen bijdrage betalen indien van toepassing zoals bij bepaalde medicijnen. Daar is dus geen maximum per jaar op gesteld.

Naast de wettelijke eigen bijdrage die de overheid verplicht stelt heb je ook de zorgverzekeraar die een bijdrage kan vragen afhankelijk voor welke zorg je kiest. Kort gezegd: hoe meer premie je betaalt hoe meer de zorgverzekeraar ook zal vergoeden en dus hoe minder jezelf hoeft bij te betalen.

Zie welke medicijnen een eigen bijdrage hebben (aparte website). http://www.medicijnkosten.nl/

Geen eigen bijdrage nodig:

Voor een bezoek aan de huisarts geldt geen eigen bijdrage en ook niet voor kinderen tot 18 jaar. Ook voor hulpmiddelen in bruikleen ,nazorg, verpleging en verzorging, ketenzorg, nacontroles voor nier- of leverdonor.

Zie ook: Top 10 zorgverzekeraars.Zorg Regulier 728x90 _affiliate_ _sell_ _zorg_