Begrippenlijst Zorgverzekeringen


Naturapolis, restitutiepolis en acceptatieplicht. U heeft deze woorden vast allemaal al eens voorbij horen komen. Maar weet u eigenlijk wel wat dit allemaal betekent? Hieronder leest u wat de zorgverzekeraars bedoelen met deze termen:

 • Acceptatieplicht: verzekeringsmaatschappij moet iedere verzekerde tenminste een basispakket bieden en iedere aanvraag daarvoor accepteren.
 • Zorgverzekering: Een zorgverzekering is verplicht voor iedere inwoner van Nederland vanaf 18 jaar. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg. De nieuwste zorgverzekering is sinds 1 januari 2006 van kracht.
 • Zorgverzekeraar(s): Een zorgverzekeraar is een partij die de zorgverzekering uitvoert. Deze zorgverzekeringsmaatschappij mag deze zorgverzekering alleen uitvoeren als deze partij een vergunning heeft van De Nederlandse Bank.
 • Basisverzekering: Het basispakket dekt de noodzakelijke zorg die is vastgelegd in de Zorgverzekeringwet. Het basispakket geeft recht op geneeskundige zorg, mondzorg tot 18 jaar, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg en vervoer in verband van het ontvangen van zorg. Geneeskundige zorg in het basispakket omvat o.a. de zorg die wordt verleend door een verloskundige, huisarts of specialist.
 • Aanvullende zorgverzekering: Een aanvullende verzekering kunt naast de basisverzekering afsluiten. Het voordeel van een aanvullende verzekering is dat u meer vergoedingen krijgt voor zorg. Bovendien bent u voor meer vormen van zorg verzekerd, zoals voor alternatieve geneeswijzen, vervangende thuiszorg of cosmetische ingrepen.
 • Internetverzekering: een zorgverzekering die u via internet afsluit.
 • GVS: GVS staat voor geneesmiddelenvergoedingssysteem. In de GVS wordt bepaald welke medicijnen worden vergoed door uw zorgverzekeringsmaatschappij.
 • GVS-bijdrage: Wanneer een verzekerde de maximale vergoeding overschrijdt, dan zal de verzekerde de extra kosten zelf moeten betalen. Dit wordt de GVS-bijdrage genoemd.
 • (Zorg-)Polis: De zorgpolis is opgesteld door de zorgverzekeraar en bepaalt de dekking van de zorgverzekering.
 • Naturapolis: Meer dan 80% van de Nederlandse zorgverzekeringen is een Naturapolis. In het geval van een naturapolis worden de kosten van uw ziekte direct betaald door uw verzekeringsmaatschappij.
 • Restitutiepolis: Bij een restitutiepolis moet u de rekening eerst zelf betalen, waarna u de kosten kunt declareren bij uw zorgverzekeringsmaatschappij.
 • Combinatiepolis: De Combinatiepolis is een polis die dekking biedt tegen de medisch noodzakelijke kosten van verwondingen ten gevolge van een ongeval en/of ziekte.